A Good Year - Iyi Bir Yýl - 2006 - Orijinal Dvd'den MP4 - TR

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Apr 19, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]

  http://www.imdb.com/title/tt0401445/

  http://www.sinema.com/film/6191

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Max Skinner, Londra borsasýnda spekülasyonlar yaparak büyük paralar kazanmaktadýr. Max için en önemli þey kazanmaktýr ve hayatta baþka hiçbir þeyin kýymeti yoktur. Fransa'da yaþayan amcasýnýn öldüðüne dair üzücü bir haber alýr. Max bir yandan amcasýyla dolu çocukluk hatýralarýný anýmsarken bir yandan da þatoda geçecek bir hayatýn nasýl olacaðý konusunda araþtýrmalar yapmaktadýr. Max bu inanýlmaz güzellikteki þatodan yeni bir kazanç saðlamayý düþünürken hiç hesapta olmayan ve daha önce tanýmadýðý bir akrabasý çýkagelir... Kaliforniya'lý bir kýz olan Christie Roberts amcasýnýn gayri meþru kýzý olduðunu iddia etmektedir... Bir yandan þatonun gizli zenginliklerini ondan uzaktutmaya çalýþan Max diðer yandan Provence'in yerlisi olan güzel bir kýza gönlünü kaptýrýr.Aþk þarap kadar lezzetli ve þarap kadar hýzlý kana karýþmaktadýr...

  http://rapidshare.com/files/26571507/iyi.bir.yil...by_TenzinGyatso.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/26576471/iyi.bir.yil...by_TenzinGyatso.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/26581053/iyi.bir.yil...by_TenzinGyatso.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/26586093/iyi.bir.yil...by_TenzinGyatso.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/26590362/iyi.bir.yil...by_TenzinGyatso.part5.rar

  rar þifresi www.zevkli.org

  Alýntýdýr
   
 2. sickofdtv

  sickofdtv New Member

  Joined:
  Jul 14, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
  Lýve lýnks
   

Share This Page