Elveda Lenin ( Goodbye Lenin) 2002 DvdRip Türkce

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Feb 21, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]


  http://www.beyazperde.com/film/1900

  Yönetmen : Wolfgang Becker
  Senaryo : Wolfgang Becker
  Yapým : 2002, Almanya
  Tür : Dram
  Süre : 118 dk

  Oyuncular
  Daniel Bruehl, Katrin Sass

  Konu
  1989 yýlýnýn Doðu Almanyasý’nda yaþayan Alex’i, Berlin Duvarý’nýn yýkýlmasý ile daha karmaþýk ve zor bir dönem beklemektedir. Sosyalist Doðu Almanya’sýnýn önde gelen aktivist vatandaþlarýndan biri olan annesi, geçirdiði kalp krizi sonucu girdiði komadan uyanmýþtýr. Komada kaldýðý sekiz aylýk zaman zarfý içinde, kalbi oldukça zayýf düþen annesinin, yaþayabileceði en ufak bir þok, onu ölümle burun buruna getirecektir. Alex, bu durum karþýsýnda, Duvar’ýn yýkýldýðýný ve annesinin bir zamanlar kendisini bütünüyle adadýðý sosyalist ülkesinde, kapitalizmin kazanmýþ olduðu zaferi, annesinden gizlemeye karar verir. Alex, annesini hiçbir þeyin deðiþmediðine inandýrmak için, en yakýn arkadaþýný, kýz kardeþini, sevgilisini, apartman sakinlerini de bu “oyunun” parçasý haline getirerek, Lenin’in her þeye raðmen gerçekten de bir zafer kazandýðýna dair bir gerçeklik oluþturur.
  Alex’in bu beyaz yalanlarý, annesinin saðlýðýna kavuþup televizyon izlemek ve yataðýndan kalkýp dýþarý çýkmak gibi istekleri ile hepten çýðýrýndan çýkar.

  “Goodbye Lenin!”, annesini saðlýðýna kavuþturmak adýna daðlarý yerinden oynatýp, mucizeler yaratan bir gencin dokunaklý öyküsünün anlatýldýðý, ilham verici bir sevgi filmi.

  http://rapidshare.com/files/17364150/ELVEDA.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/17367563/ELVEDA.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/17371199/ELVEDA.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/17376551/ELVEDA.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/17381828/ELVEDA.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/17388961/ELVEDA.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/17395346/ELVEDA.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/17396908/ELVEDA.part8.rar
   
 2. arcservis

  arcservis New Member

  Joined:
  Jun 11, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Ellerine saðlýk ,teþekkürler....
   
 3. J4n3dp8t2o7k5i9

  J4n3dp8t2o7k5i9 New Member

  Joined:
  Apr 19, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  teþk..............
   
 4. bika

  bika New Member

  Joined:
  Mar 29, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  çok teþekkür ederim :)
   
 5. G456

  G456 New Member

  Joined:
  Aug 29, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  are the link dead ? any problem in this movie ? i would like to download so pls help
   

Share This Page