The.Kentucky.Fried.Movie.1977.NORDiC.PAL.DVDR-Bounty

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Oct 14, 2008.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]


  Code:
  http://www.imdb.com/title/tt0076257/

  Code:
    Ì▀▀¦   The.Kentucky.Fried.Movie.1977.NORDiC.PAL.DVDR-BountyHunters
   ▄Ì ¦▄  ▒
   ▀█▄▄█▀  ░ ▓
   ¦ ̦ Ì ░▄■▀¦ Title········] The.Kentucky.Fried.Movie
  Ì▓█▄██▄█▓¦Ì▄■▀¦ Release·Date·] 2008-10-06
   ▀▀████▀▀ Ì▄■▀¦ Theatre·Date·] 1977-08-10 USA
   ▄▄████▄▄ Ì▄■▀¦ Playtime·····] 83 min
  Ì▓█▀██▀█▓¦Ì▄■▀¦ Files········] 95x50
   ¦ ̦ Ì Ì▄■▀¦ Imdb·········] http://www.imdb.com/title/tt0076257/
   ▄█▀▀█▄ Ì▄■▀¦ Genre········] Comedy
   ▀Ì ¦▀ Ì▄■▀¦ Rating·······] 6.3/10  6,797 votes 
    Ì▄▄¦  Ì▄■▀¦ Img·size·····] 4.36 GB
   ▄▄████▄▄ Ì▄■▀¦ Source·······] DVD9
  Ì▓█▀██▀█▓¦Ì▄■▀░
   ¦ ̦ Ì ▓ ░
    █▀▀█   ▒
    Ì▄▄¦  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ░
   ▄▄▄¦Ì▄▄▄ ̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄▓▒
  Ì▓██████▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓██▓▒░ ░
   ▀██████▀ ̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀▓▒
    ▀██▀  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ░
    ▄██▄  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ▓▀█▄   ▄█▀▓  ░
   ▄██████▄ ̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄̦ Ì▓█▄ ▄█▓¦ ̦▄▓▒
  Ì▓██████▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓█▓  ██▓█▓██  ▓██▓▒░ ░
   ▀▀▀¦Ì▀▀▀ ̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀̦ Ì▓█▀ ▀█▓¦ ̦▀▓▒
    Ì▀▀¦  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ▓▄█▀   ▀█▄▓  ░
    █▄▄█              ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
   ¦ ̦ Ì            ░░ ▓ ▓ ▓ ▓▄ ▓ ▓ ░░
  Ì▓█▄██▄█▓¦            ▒ █ █ █ █▀ █▄█ ▒
   ▀▀████▀▀            ▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓
    Ì▀▀¦
   ▄█ █▄  ▄ ▄ ▄ ▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄     ▄ ▄ ▄ ▄▄ ▄ ▄▄▄
   ▀█ █▀  ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▄ ▓ ▓ ░▒▒▓▓  ▓▄▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
    Ì▄▄¦  ▀▄▀ █ █▄▀ █▄▄ █▄█   ▓  █ █ █▄█ █▄▀ █ █▄█             ▓
   ▄▄████▄▄            ▓                       ▓
  Ì▓█▀██▀█▓¦ ░ [ ] Untouched    █ ░ [ ] English 5.1    [ ] Spanish 2.0  █
   ¦ ̦ Ì ▒ [x] Re-encoded   ¦ ▒ [x] English 2.0    [ ] German 2.0  ¦
    █▀▀█  ▓ CCE Passes  [6]  ¦ ▓ [ ] French 2.0    [ ] Italian 2.0 ¦
    Ì▄▄¦  █ AVG Bitrate [3416] ¦ █ [ ] Other:English DTS          ¦
   ▄▄▄¦Ì▄▄▄ Ì▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄¦ Ì▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄¦
  Ì▓██████▓¦             
   ▀██████▀ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄  ▄ ▄▄▄  ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄  ▄▄▄ ▄▄▄
    ▀██▀  ▓▄ ▀▄▀ ▀▓▀ ▓▄▀ ▓▄▓ ▓▄▄  ▓▄▄ ▓ ▓ ▓▄▀ ▀▓▀ ▓ ▀▓▀ ▓ ▄ ▓▄ ▓▄▄ ░▒▒▒▒▓▓▓▓
    ▄██▄  █▄▄ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄█  ▄▄█ █▄█ █▄█ █ █ █ █▄█ █▄▄ ▄▄█     ▓
   ▄██████▄                                   ▓
  Ì▓██████▓¦ ░ [ ] All included  ░ ░ [ ] Arabic  [ ] English [ ] Hungarian █
   ▀▀▀¦Ì▀▀▀ ▒ [ ] Partial strip  ▒ ▒ [ ] Bulgarian [x] Finnish [ ] Icelandic ¦
    Ì▀▀¦  ▓ [x] Full strip   ▓ ▓ [ ] Croatian [ ] French  [x] Norwegian ¦
    █▄▄█  █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ █ [ ] Czech   [ ] German  [ ] Polish  ¦
   ¦ ̦ Ì              Ì [x] Danish  [ ] Greek  [x] Swedish  ¦
  Ì▓█▄██▄█▓¦             Ì [x] Dutch   [ ] Hebrew  [ ] Others  ¦
   ▀▀████▀▀ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄    Ì▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄¦
    Ì▀▀¦  ▓ ▓ ▓ ▓▄ ▓ ▓ ▓ ▓ ░▒▒▓▓
   ▄█ █▄  █ ▀ █ █▄▄ █ █ █▄█   ▓  ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
   ▀█ █▀             ▓  ▓▄▓ ▓▄▄ ▓▄▓ ▓▄ ▓ ▀ ▀▓▀ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
    Ì▄▄¦  ░ [ ] Reauthored   █  █ █ ▄▄█ █  █▄▄ █▄█ █          ▓
   ▄▄████▄▄ ▒ [x] Untouched    ¦                       █
  Ì▓█▀██▀█▓¦ ▓ [ ] Stripped    ¦ ░ [ ] 2.35:1 [x] 1.85:1 [ ] 4:3 [ ] Other ¦
   ¦ ̦ Ì █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄¦ ▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄¦
    █▀▀█
  Sample
  Code:
  http://rapidshare.com/files/153602262/bountyhunters-kentu.vob
  Download
  Code:
  http://rapidshare.com/files/153602279/bountyhunters-kentu.nfo
  http://rapidshare.com/files/153602306/bountyhunters-kentu.r00
  http://rapidshare.com/files/153602310/bountyhunters-kentu.r01
  http://rapidshare.com/files/153603475/bountyhunters-kentu.r02
  http://rapidshare.com/files/153603529/bountyhunters-kentu.r03
  http://rapidshare.com/files/153603547/bountyhunters-kentu.r04
  http://rapidshare.com/files/153604724/bountyhunters-kentu.r05
  http://rapidshare.com/files/153604786/bountyhunters-kentu.r06
  http://rapidshare.com/files/153604808/bountyhunters-kentu.r07
  http://rapidshare.com/files/153605956/bountyhunters-kentu.r08
  http://rapidshare.com/files/153606037/bountyhunters-kentu.r09
  http://rapidshare.com/files/153606066/bountyhunters-kentu.r10
  http://rapidshare.com/files/153607232/bountyhunters-kentu.r11
  http://rapidshare.com/files/153607305/bountyhunters-kentu.r12
  http://rapidshare.com/files/153607314/bountyhunters-kentu.r13
  http://rapidshare.com/files/153608435/bountyhunters-kentu.r14
  http://rapidshare.com/files/153608535/bountyhunters-kentu.r15
  http://rapidshare.com/files/153608544/bountyhunters-kentu.r16
  http://rapidshare.com/files/153609692/bountyhunters-kentu.r17
  http://rapidshare.com/files/153609782/bountyhunters-kentu.r18
  http://rapidshare.com/files/153609788/bountyhunters-kentu.r19
  http://rapidshare.com/files/153610981/bountyhunters-kentu.r20
  http://rapidshare.com/files/153611080/bountyhunters-kentu.r21
  http://rapidshare.com/files/153611103/bountyhunters-kentu.r22
  http://rapidshare.com/files/153612266/bountyhunters-kentu.r23
  http://rapidshare.com/files/153612364/bountyhunters-kentu.r24
  http://rapidshare.com/files/153612375/bountyhunters-kentu.r25
  http://rapidshare.com/files/153613730/bountyhunters-kentu.r26
  http://rapidshare.com/files/153613733/bountyhunters-kentu.r27
  http://rapidshare.com/files/153613754/bountyhunters-kentu.r28
  http://rapidshare.com/files/153615152/bountyhunters-kentu.r29
  http://rapidshare.com/files/153615153/bountyhunters-kentu.r30
  http://rapidshare.com/files/153615171/bountyhunters-kentu.r31
  http://rapidshare.com/files/153616613/bountyhunters-kentu.r32
  http://rapidshare.com/files/153616614/bountyhunters-kentu.r33
  http://rapidshare.com/files/153616635/bountyhunters-kentu.r34
  http://rapidshare.com/files/153617930/bountyhunters-kentu.r35
  http://rapidshare.com/files/153617932/bountyhunters-kentu.r36
  http://rapidshare.com/files/153617944/bountyhunters-kentu.r37
  http://rapidshare.com/files/153619167/bountyhunters-kentu.r38
  http://rapidshare.com/files/153619170/bountyhunters-kentu.r39
  http://rapidshare.com/files/153619175/bountyhunters-kentu.r40
  http://rapidshare.com/files/153620483/bountyhunters-kentu.r41
  http://rapidshare.com/files/153620486/bountyhunters-kentu.r42
  http://rapidshare.com/files/153620487/bountyhunters-kentu.r43
  http://rapidshare.com/files/153621853/bountyhunters-kentu.r44
  http://rapidshare.com/files/153621848/bountyhunters-kentu.r45
  http://rapidshare.com/files/153621857/bountyhunters-kentu.r46
  http://rapidshare.com/files/153623161/bountyhunters-kentu.r47
  http://rapidshare.com/files/153623160/bountyhunters-kentu.r48
  http://rapidshare.com/files/153623166/bountyhunters-kentu.r49
  http://rapidshare.com/files/153624369/bountyhunters-kentu.r50
  http://rapidshare.com/files/153624379/bountyhunters-kentu.r51
  http://rapidshare.com/files/153624384/bountyhunters-kentu.r52
  http://rapidshare.com/files/153625651/bountyhunters-kentu.r53
  http://rapidshare.com/files/153625656/bountyhunters-kentu.r54
  http://rapidshare.com/files/153625661/bountyhunters-kentu.r55
  http://rapidshare.com/files/153626925/bountyhunters-kentu.r56
  http://rapidshare.com/files/153626950/bountyhunters-kentu.r57
  http://rapidshare.com/files/153626989/bountyhunters-kentu.r58
  http://rapidshare.com/files/153628323/bountyhunters-kentu.r59
  http://rapidshare.com/files/153628386/bountyhunters-kentu.r60
  http://rapidshare.com/files/153628477/bountyhunters-kentu.r61
  http://rapidshare.com/files/153629729/bountyhunters-kentu.r62
  http://rapidshare.com/files/153629812/bountyhunters-kentu.r63
  http://rapidshare.com/files/153629900/bountyhunters-kentu.r64
  http://rapidshare.com/files/153631064/bountyhunters-kentu.r65
  http://rapidshare.com/files/153631150/bountyhunters-kentu.r66
  http://rapidshare.com/files/153631225/bountyhunters-kentu.r67
  http://rapidshare.com/files/153632408/bountyhunters-kentu.r68
  http://rapidshare.com/files/153632476/bountyhunters-kentu.r69
  http://rapidshare.com/files/153632546/bountyhunters-kentu.r70
  http://rapidshare.com/files/153633807/bountyhunters-kentu.r71
  http://rapidshare.com/files/153633892/bountyhunters-kentu.r72
  http://rapidshare.com/files/153633988/bountyhunters-kentu.r73
  http://rapidshare.com/files/153635269/bountyhunters-kentu.r74
  http://rapidshare.com/files/153635363/bountyhunters-kentu.r75
  http://rapidshare.com/files/153635450/bountyhunters-kentu.r76
  http://rapidshare.com/files/153636736/bountyhunters-kentu.r77
  http://rapidshare.com/files/153636806/bountyhunters-kentu.r78
  http://rapidshare.com/files/153636890/bountyhunters-kentu.r79
  http://rapidshare.com/files/153638210/bountyhunters-kentu.r80
  http://rapidshare.com/files/153638282/bountyhunters-kentu.r81
  http://rapidshare.com/files/153638367/bountyhunters-kentu.r82
  http://rapidshare.com/files/153639638/bountyhunters-kentu.r83
  http://rapidshare.com/files/153639726/bountyhunters-kentu.r84
  http://rapidshare.com/files/153639775/bountyhunters-kentu.r85
  http://rapidshare.com/files/153641014/bountyhunters-kentu.r86
  http://rapidshare.com/files/153641095/bountyhunters-kentu.r87
  http://rapidshare.com/files/153641174/bountyhunters-kentu.r88
  http://rapidshare.com/files/153642430/bountyhunters-kentu.r89
  http://rapidshare.com/files/153642513/bountyhunters-kentu.r90
  http://rapidshare.com/files/153642594/bountyhunters-kentu.r91
  http://rapidshare.com/files/153643898/bountyhunters-kentu.r92
  http://rapidshare.com/files/153643978/bountyhunters-kentu.r93
  http://rapidshare.com/files/153644050/bountyhunters-kentu.rar
  http://rapidshare.com/files/153645084/bountyhunters-kentu.sfv
  no password
   
 2. cahUphoG

  cahUphoG Guest

  Thanks for the movie Kartal21....haven't seen this one in a long, long time
   
 3. ryfaba789

  ryfaba789 New Member

  Joined:
  Feb 14, 2014
  Messages:
  0
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
  Quite a fun movie. Saw it at the theater, years ago. Thanks!
   

Share This Page