Yes Yerine Orrayt Demek Caiz Midir Hocam?- Metin UCA

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Jun 14, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]

  Yes yerine orrayt demek caiz midir" tablet 1 mg
  tansiyon düþürücü, gülümsetmeli Metin Uca konsantres)

  Formülü
  Her bir "yes yerine orrayt demek caiz midir?" Türkiye halleri tableti, bir nebze eleþtiri, bir çimdik hiciv, bir hayli politik güldürüden oluþur. Üründe domuz yaðý, yalar madde ve yapay tatlandýrýcý yoktur. Domuzlar üzerinde etkin olamayan gülmece aðýrlýklý konsantredir.

  Endikasyonlarý kullanýldýðý yerler
  Sol vertüküler yapýlanmada ve sol duruþta ilgili bozukluklarda,
  Hýzla bölünen sosyal demokrat unsurlarý bir araya toplamada
  Aklýn kullanýmý ve yüzün gülmesinde etkendir.
  Espri seviyesini normal düzeye çekerek gülmece duygusuyla rahatlama saðlar. Ýktidarýn yaptýklarýna katlanma gücü verir.
  Belirlenen yan etki yoktur gebe ve emzirmeli kadýnlarda, 14 yaþýndan büyük çocuklarda rahatlýkla kullanýlabilir.. Ekonomik güçlükler nedeniyle arkadaþ sýrtýndan ya da çalýnarak okuma giriþimlerinin sonuçlarý test aþamasýndadýr.

  http://rapidshare.com/files/1845463/metinucayes.rar
   

Share This Page